KURS :
MINIXPERTEN
_____________________________________________________________________________________
           
     
 

TALEMÅLSARKIVET

Talemålsarkivet vart til i eit prosjektsamarbeid mellom Vennesla vidaregåanede skole / DialektXperten, NRK og Universitetet i Agder. Ved hjelp av NRK sitt omfattande talemålsarkiv og UiA sin faglege kompetanse, skal ”Talemål på nett” utviklast til å bli ein nasjonal e-læringsressurs for utdanningsinstitusjonar over heile landet.

Innhald

Talemålsarkivet inneheld talemålsprøver frå heile landet basert på opptak i NRK-arkivet frå 1946 og fram til i dag.
Du finn òg lydmaterialet frå NTNUs forskingsprosjekt ”Nordavinden og sola”. Oversiktskart gir deg enkel tilgang til talemålsprøver frå alle kommunar i Noreg.
I eit eige kapittel finn du oversikt over dialektprogram frå NRK radio og TV.
Du kan òg søkje på emneord ved hjelp av eit nettbasert søkjeverktøy.

Målgruppe
Elevar, studentar, lærarar, forskarar og andre som er interessert i dialektar, kan bruke og vidareutvikle materialet i Talemålsarkivet.

Åpne Talemålsarkivet her:
Talemålsarkivet

 

 

 
     
--Copyright :: Vennesla videregående skole | design :: Tom Knudsen
 
---------