KURS :
MINIXPERTEN
_____________________________________________________________________________________
           
     
 

PROSJEKTINFORMASJON

Nettstedet Talemål på nett er utviklet gjennom flere ulike prosjekter med støtte fra Sørlandets Kompetansesenter, Høykom, Utdanningsdirektoratet, NDLA og Fylkesmannen i Finnmark.

E-LÆRING MED BREDBÅND (2001-2004)
Målet var å etablere et samarbeidsmiljø på Agder for utvikling og uttesting av digitale læringsressurser - både med tanke på teknologisk plattform, produksjonsmetoder og nettdidaktikk. Det opprinnelige nettkurset om norske dialekter ble utviklet av elever og lærere ved Vennesla videregående skole som en del av dette prosjektet.

MULTIMEDIARIK ANVENDELSE AV BREDBÅND;
DIALEKTXPERTEN - FRA E-RESSURS TIL DIALEKTDUGNAD (2004)

Dette prosjektet ble støttet av HØYKOM skole som en videreføring av arbeidet med DialektXperten. Formålet var å tilpasse teknologi og pedagogikk til å omfatte en innholdsproduksjon etter dugnadsmodellen, der målet var elevaktiviserende læring. Prosjektet skulle også utrede ulike driftsmodeller for "gratisressurser" av typen DialektXperten som utvikles etter en slik modell.

TALEMÅL PÅ NETT - DIGITALT SENTER FOR NORSKE DIALEKTER (2005- 2006)
Prosjektet samlet og tilgjengeliggjord materiale om dialekter i Norge i et søkbart, digitalt talemålarkiv. Innholdet ble samtidig kategoriseres på en slik måte at forskere og andre språkinteresserte kan finne interessant kulturelt og historisk stoff knyttet til talemål i Norge.

MINIXPERTEN (2007 -)
Pågående prosjekt der det utvikles fritt tilgjengelig gratis læremidler i norsk for elever i videregående skole i samarbeid med NDLA. I forbindelse med dette prosjektet er alle kurs i Talemål på nett nå tilgjengelig både på Mac og PC i nettleserne Explorer, Firefox og Safari.

AIKAMATKA (2008 - )
Utvikling av et pilotkurs i kvensk som 2.språk i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Kvensk institutt og NRK.

 
     
--Copyright :: Vennesla videregående skole | design :: Tom Knudsen
 
---------