KURS :
MINIXPERTEN
_____________________________________________________________________________________
           
     
 

MINIXPERTEN

Minixperten er utviklet ved Vennesla videregående skole, i samarbeid med Universitetet i Agder og Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) som et ledd i Kunnskapsdepartementets satsing på fritt tilgjengelige digitale læringsressurser i norsk. NRK har levert lyd- og videoinnslag til nettressursen.
Minixperten kan brukes som frittstående læreverk seller som et digitalt supplement til vanlige lærebøker.

Innhold  
• Hva er typisk for norske språklyder, norske ord og norske setninger? • Minikurs i norrønt språk
• En språkhistorisk vandring fra norrønt til moderne norsk. • Norsk møter nabospråkene
• Språk og identitet • Flerspråklighet

Målgruppe
MiniXperten er spesielt tilrettelagt for å møte kompetansemåla i læreplanen for norsk i
vg1ST og vg1 og vg2 YF:

forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthet
gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk
forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenlignet med andre språk
gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid
Kurset finnes i bokmål- og nynorskversjon.

Åpne kurset MiniXperten her:
MiniXperten – bokmålsversjon
MiniXperten – nynorskversjon

 
     
--Copyright :: Vennesla videregående skole | design :: Tom Knudsen
 
---------