KURS :
MINIXPERTEN
_____________________________________________________________________________________
           
     
 

KONTAKTINFORMASJON

 

Martin Skjekkeland
Høgskolen i Agder
Faglig ansvarlig
E-post: Martin.Skjekkeland@hia.no
Telefon 38 14 10 00
Vitenskaplige arbeider
Randulf Roaldsnes
Pedagogisk leder Norsk Interaktiv
Ansvar: database, verktøyutvikling.
E-post: randulf.roaldsnes@norskinteraktiv.no
Telefon: 38 12 34 45
   
   
Ragna Marie Tørdal
Vennesla videregående skole
Ansvar for kursutvikling.
E-post: ragna.tordal@vaf.no
Telfon: 38 15 24 00
Oddvar Engan
Vennesla videregående skole
Norskfaglig ansvarlig
E-post: eoddvar@online.no
Telfon: 38 15 24 00
   
   
Svein Sandnes
NRK
Kontaktperson NRK
E-post: svein.sandnes@nrk.no
Eira Söderholm
Universitetet i Tromsø
Ansvarlig for utviklingen av Aikamakta
E-post: eira.soderholm@uit.no
 
 
Skriftlig henvendelse til:
DialektXperten, Vennesla videregående skole, boks 158, 4703 Vennesla

 

 

 
     
--Copyright :: Vennesla videregående skole | design :: Tom Knudsen
 
---------