KURS :
MINIXPERTEN
_____________________________________________________________________________________
           
     
 

DIALEKTXPERTEN

– et gratis, nettbasert kurs om norske dialekter produsert av elever og lærere ved Vennesla videregående skole.

Innhold:
• 10 målmerker presentert ved hjelp av interaktive kart, lydeksempler og interaktive oppgaver.
• 30 lytteprøver fra ulike deler av landet. ”Dialektnøkkelen” hjelper elevene til å stedfeste lytteprøven.
• Innføring i språkhistorie og sammenhengen mellom språk og identitet.
• Ordliste over viktige begrep som brukes i dialektkunnskap, kombinert med lydeksempler, kart og video.
• Test deg selv-oppgaver
• Animasjoner.
• Videoforelesninger, fordypningsartikler og ressurssider for videre studier.
• ”Nærstudier” av lokale talemålsvariasjoner basert på elev/studentoppgaver.

Målgruppe:
Kurset DialektXperten er primært utformet for elever i videregående skole og dekker kompetansemålet i norsk vg3:
- gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter

Kurset finnes i bokmål- og nynorskversjon.
Ungdomsskoleelever kan også ha glede av ressursen.
Kurset er så omfattende at det kan brukes av høgskolestudenter i norsk.

Åpne kurset DialektXperten her:
DialektXperten - bokmålsversjon
DialektXperten - nynorskversjon

 
     
--Copyright :: Vennesla videregående skole | design :: Tom Knudsen
 
---------