KURS :
MINIXPERTEN
_____________________________________________________________________________________
           
     
 

AIKAMATKA

Aikamatka er det kvenske ordet for ”Tidsreise”. Kurset er under utvikling i samarbeid med Kvensk Institutt i Børselv, Universitetet i Tromsø og NRK. Foreløpig inneholder kurset elementer til et pilotkurs. Vi håper at Aikamatka etter hvert skal framstå som en fullverdig læringsressurs.

Innhold
Kurset bygger på et manus utarbeidet av førsteamanuensis Eira Söderholm ved Finsk institutt på Universitetet i Tromsø. I kurset følger vi noen kvenske ungdommer på en tidsreise i kvensk språk, kultur og historie. Kurset vil etter hvert inneholde basistekst, lyd, video, animasjoner og oppgaver. I kurset vil det også etter hvert finnes en innføring i kvensk grammatikk og en kvensk ordliste med ordforklaring og uttale i lydform.

Målgruppe
Elever som velger kvensk som 2.språk i vg1. Kurset vil også kunne brukes av andre som ønsker en innføring i kvensk språk og kultur.

Åpne kurset Aikamatka her:
Aikamatka – kvensk som 2.språk

 
     
--Copyright :: Vennesla videregående skole | design :: Tom Knudsen
 
---------